جهاد نرم

حلقه جهادی عمار یاسر

اثرات تحریک اعصاب سمپاتیک

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی از دو بخش الف: دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و ب: دستگاه عصبی محیطی، تشکیل شده است که دستگاه عصبی محیطی نیز به دو قسمت: اعصاب پیکری(نورونهای عصبی) و اعصاب خودکار(سمپاتیک و پارا سمپاتیک) تقسیم می‌شود و موسیقی بر اعصاب خودکار تأثیر می‌گذارد که در ادامه، تأثیرات موسیقی بر اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱.  تحریک جریان گردش خون.

۲.  تغییر ریتم تنفس.

۳. افزایش ضربان قلب.

 

*اثرات تحریک اعصاب پارا سمپاتیک

۱.  کُندی جریان گردش خون.

۲.  کُندشدن ریتم تنفس.

۳. کاهش ضربان قلب.
+ نوشته شده در  یکشنبه ۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 17:51  توسط عمار  |